BiH#1 03.06.2019-08:08
Avko Offline
Administrator
Registrovan/a od: 28.05.2014-09:21
Komentari: 3,785


Subject: definicija kilograma
Nakon 130 godina od kako je cilindar od platine i iridija pod nazivom Le Grand K od strane međunarodne znanstvene zajednice proglašen mjerom za kilogram, ista ta međunarodna zajednica sada ga je ukinula. To znači da predmet koji se čuva u zgradi Međunarodnog ureda za mjere i težine u Parc de Saint-Cloudu u predgrađu Pariza službeno više ne označava definiciju kilograma, za što su se dugo zalagali mnogi znanstvenici smatrajući da to nije dobra definicija, obzirom da je fizički objekt podložan fizičkim promjenama, pa se procjenjuje da je u ovih 130 godina Le Grand K izgubio oko 50 mikrograma mase.

Umjesto tog komada metala, za definiranje kilograma od sada se koristi numerički iznos fundamentalne konstante pod nazivom Planckova konstanta koja povezuje energiju fotona s frekvencijom, obzirom da je poznato da su masa i energija ekvivalentni. Konstantu označava slovo h, a definirana je formulom h = 6,626 070 040 ∙ 10–34 J s, što znači da definira kilogram pomoću sekundi i metra.

Obzirom da ovo zvuči prekomplicirano, znanstvenik MIT-a i nobelovac Wolfgang Ketterle pokušava to pojasniti na najjednostavniji mogući način (iz njegove perspektive).

On kaže da nova definicija kilograma odgovara masi točnog broja čestica, odnosno 1,4755214 puta 1040 fotona na određenoj frekvenciji na kojoj se koriste atomi cezija u atomskim satovima.

Moramo priznati da ovo pojašnjenje i dalje ne izgleda kao nešto što bismo mogli reći svojem mesaru kad naručujemo dvije kile odojka, no vage se neće mijenjati, pa i dalje možete slobodno naručivati krmetinu kao i do sada.

U znanstvenom mjerenju sve mjere su definirane na sličan način, pa sekundu definira broj specifičnih vibracija u atomu cezija, a metar je udaljenost koju svjetlo u vakuumu prijeđe kroz specifični vremenski interval od 1/299.792.458 sekundi.

U svakom slučaju, ovo neće imati utjecaja na naš svakodnevni život, a vi se ne trebate plašiti da ćete sada biti teži, jer će vam masa i dalje iznositi isto, mada si možete slobodno odbiti 50 mikrograma po kilogramu ako vas to tješi.

IZVOR:VIDI.HR
Život je moja domovina.
↑  ↓

#2 03.06.2019-08:17
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,130


Subject: Re: definicija kilograma
Mislim 90% ljuedi nezna sta je masa a sta tezina.
Pozdrav
↑  ↓

#3 04.06.2019-11:31
Avko Offline
Administrator
Registrovan/a od: 28.05.2014-09:21
Komentari: 3,785


Subject: Re: definicija kilograma
Citat od zxz:
Mislim 90% ljuedi nezna sta je masa a sta tezina.

ma to je bar jednostavno. Evo vidi primjer:
U knjizici vozila pise najveca dopustena masa vozila,
a kada te neko pita za kg onda te pita: nešto si mi se ugucio, koliko si težak?

Iz priloženoga možemo zaključiti da je masa za nežive , a težina za žive . Jeli tako?

Mene još nitko nije pitao kolika mi je masa. Masa je volumen nekoga tijela, a eventualno se moze pitati nekoga tko diže tegove: dali si povećao masu i pri tome se misli na volumen.

Neznam jesam li dobro to objasnio?
Život je moja domovina.
↑  ↓

#4 17.06.2019-23:53
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,130


Subject: Re: definicija kilograma
MASA je svojstvo svakog tijela koje određuje njegovo ponašanje pri djelovanju sile: što je masa tijela veća, ono je tromije i to ga je teže ubrzati ili usporiti, tj. promijeniti mu stanje gibanja.

Tijelo se opire promjeni stanja svoga gibanja. Svojstvo tijela da održava svoje stanje gibanja (odnosno,u posebnom slučaju, mirovanja) zovemo ustrajnost, tromost ili inercija. Masa je kvantitativna mjera tromosti tijela.

Masa nekog tijela ovisi o njegovu volumenu V i o materijalu od kojega je tijelo napravljeno, tj. o gustoći materijala ρ:m=V·ρ

Na svako tijelo koje se nalazi na Zemljinoj površini djeluje privlačna sila vertikalno prema dolje koju nazivamo SILA TEŽE. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću njezinu podlogu.TEŽINA tijela je sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teži.

Težina tijela G je razmjerna masi tijela:

G=m·g

gdje je g akceleracija sile teže, tj. akceleracija slobodnog pada .

Iznos akceleracije g nije svugdje na Zemlji jednak već se ponešto mijenja ovisno o geografskoj širini, nadmorskoj visini i sastavu Zemljine unutrašnjosti. Na 45⁰ zemljopisne širine na morskoj površini akceleracija sile teže iznosi približno g=9,81 m s-2 što odgovara i za naše krajeve. Pnekad se kod rješavanja zadataka radi jednostavnosti uzima da je g=10 m s-2 .

Dakle, masa i težina su dvije različite veličine: masa je osobina tijela i iskazuje se jedinicom kilogram (kg), a težina je sila i njezina mjerna jedinica je njutn (N).
Pozdrav
↑  ↓

#5 18.06.2019-00:15
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,130


Subject: Re: definicija kilograma
Masa je osnovna osobina nekog tela, ista je i ovde i na Mesecu, Suncu, daleko od svih tela u svemiru. Tezina je osobina tela u gravitacionom polju, to je sila kojom telo pritiska podlogu na kojoj stoji (ili zateze knopac o koji je obeseno). Tezina tela jednaka je proizvodu mase tela i gravitacionog ubrzcanja. Na primer na Zemlji telo mase 1 kg ima tezinu od 9,81 kg*m/s^2 (kilograma puta metara u sekundi na kvadrat), tj Njutna. Ako isto to telo mase 1kg lansirate na svemirsku stanicu njegova masa ce ostati ista, ali tezina bice NULA NJUTNA !
Pozdrav
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 07.06.2020-01:47.